www.lbsk.no

Refleksaksjon ved Lødingen barneskole

postert: 2019-03-19 Ola Andersen
Premiering for refleksbruk L¿dingen barneskole.

Her ser vi vinnerne fra hvert trinn

Siden før jul har det vært en aksjon ved skolen for å få elevene til å bruke refleks. Det er FAU som har satt igang aksjonen og de som hadde brukt refleks mest ble trukket ut ved loddtrekning og premiert med kr 500,-

Gratulerer til vinnerne!!